Loading

Ubezpieczenia dla biur rachunkowych

Sprawdź, jak spełnić ustawowy obowiązek i zapewnić sobie realną ochronę prowadzonej działalności.

Więcej informacji

Jak ubezpieczyć biuro rachunkowe?Stan po deregulacji

Biuro rachunkowe może prowadzić niemal każdy – wystarczy zdolność do czynności prawnych, niekaralność za przestępstwa skarbowe oraz - w przypadku prowadzenia pełnej księgowości koniczne jest także ubezpieczenie OC biura rachunkowego.

Ubezpieczenie biura rachunkowego

Obowiązek ubezpieczenia jest zdefiniowany przez rozporządzenie Ministra Finansów, które weszło w życie 19 stycznia 2015 r. Prawo nakłada na biura rachunkowe prowadzące księgi przychodów i rozchodów obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w związku z wykonywanymi czynnościami.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami każdy przedsiębiorca, który prowadzi księgi rachunkowe, by spełnić wymogi stawiane prawem musi wykupić obowiązkowe ubezpieczenie OC na sumę gwarancyjną, co najmniej 10 tys. euro.

Nie wszystko pod ochroną obowiązkowej polisy

Obowiązkowa polisa OC biura rachunkowego obejmuje tylko czynności prowadzone w ramach pełnej księgowości. Biura, które świadczą na rzecz przedsiębiorców dodatkowe czynności – np. obsługę kadrowo-płacową muszą się dodatkowo ubezpieczać.

Obowiązkowe OC nie obejmuje błędów związanych z prowadzeniem księgowości uproszczonej oraz wynagrodzeniem pracowników, składek ubezpieczeniowych (zdrowotnych i społecznych) a także składek przekazywanych na FGŚP, PEFRON. Zarówno w obszarze obliczania i przekazywania właściwym instytucjom, jaki i prowadzenia dokumentacji w wymienionych obszarach.

Wszystkie te czynności, które często wykonują biura rachunkowe, nie są objęte ubezpieczeniem obowiązkowym. By zabezpieczyć również te czynności konieczne jest wykupienie dobrowolne ubezpieczenia OC. Składki za to rozszerzenie o kadry i płace dla minimalnej sumy gwarancyjnej 20 tys. zł zaczyna się już od 95 zł za rok, podobnie objęcie ochrona czynności w ramach księgowości uproszczonej.

Czym jest ubezpieczenie nadwyżkowe?

Nadwyżkowe OC biura rachunkowego przeznaczone jest dla tych przedsiębiorców, którzy szukają ochrony na większe sumy, niż te przewidziane w ubezpieczeniu obowiązkowym. Biura obsługujące duże firmy powinny rozważyć zwiększenie sumy ubezpieczenia ponad tą zdefiniowaną w OC obowiązkowym. W iExpert istnieje możliwość powiększenia ochrony nawet do 1 miliona złotych w dowolnej chwili trwania ubezpieczenia. Składki za nadwyżkowe OC biura rachunkowego zaczynają się już od 400 zł za rok.

Sankcje za brak polisy OC

Umowę na obowiązkowe OC biura rachunkowego należy zawrzeć jeszcze przed rozpoczęciem działalności gospodarczej. Ochrona powinna obejmować dzień poprzedzający rozpoczęcie wykonywania czynności, a brak polisy biura rachunkowego skutkuje grzywną. W wyjątkowych sytuacjach za brak polisy OC biura rachunkowego może grozić ograniczenie wolności.

Co ważne nie można wykupić polisy obowiązującej wstecz. Ochrona rozpoczyna się dzień po złożeniu wniosku lub w innym, późniejszym terminie, który wskaże przedsiębiorca.

Jeśli ubezpieczasz swoje biuro po raz pierwszy pamiętaj że polisa nie wznawia się automatycznie, jak to ma miejsce w przypadku OC komunikacyjnego.

Zatem przedsiębiorca prowadzący biuro rachunkowe powinien pamiętać o corocznym wznowieniu swojej polisy OC zawodowej. I nie chodzi tu tylko o sankcje w postaci grzywny, ale także u utratę zniżek składki za kontynuacje ubezpieczenia.

Obowiązek ubezpieczenia nie dotyczy każdego

Polisa OC biura rachunkowego nie jest obowiązkowa dla wszystkich podmiotów. Z posiadania polisy zwolnione są te podmioty, które prowadzą tylko uproszczoną księgowość i wypełniają tylko deklaracje podatkowe.

To duża zmiana w przepisach, ponieważ przed wejściem w życie rozporządzenia każde biuro rachunkowe miało obowiązek ubezpieczenia, choć w zależności od świadczonych czynności przewidziane były różne sumy ubezpieczenia.

Gdzie się ubezpieczyć ?

Ubezpieczenie oferuje wielu ubezpieczycieli i pośredników. Jedną z ciekawszych ofert na rynku dysponuje iExpert.pl – firma oferuję polis najniższe składki na rynku – zaczynające się w przypadku obowiązkowego ubezpieczenia od 336 zł rocznie, którą można dodatkowo rozłożyć na korzystne raty. Co ważne Ubezpieczenie można zawrzeć w wygodny sposób przez internet - bez wychodzenia z domu. Wystarczy skorzystać złożyć wniosek online a polisa zostanie dostarczona pocztą.

iExpert.pl umożliwia dodatkowo wybór ubezpieczyciela. Biuro rachunkowe może ubezpieczyć się z PZU lub a AXA, a każda z tych ofert jest bardzo konkurencyjna w stosunku do tego, co może zaproponować agent ubezpieczeniowy.

iExpert.pl zapewnia ochronę 13 grupom zawodowym, w tym miedzy innymi: adwokatom, architektom i radcom prawnych, a także rzeczoznawcom majątkowym, pośrednikom nieruchomości, lekarzy czy biura usług płatniczych.

Ubezpieczenie biura rachunkowego

Top